Защитена местност „Перистица“ – Перущица
юни 15, 2015
0

Защитена местност “Перистица“ се намира в землището на Перущица и село Устина, община Родопи. Територията на защитената местност включва скален масив, разположен на юг от Перущица и вековна буково-дъбова гора. Скалният масив е местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и на редица видове дневни и нощни птици.

Обявена е от Комитета по опазване на природната среда при Министерски съвет заисторическо място.  Заради опазването на гнездовото местообитание на защитения изчезващ вид „Черен щъркел” и характерен ландшафт, „Перистица” е обявена за защитена местност. От 2007 година площта на защитената местност е актуализирана на 5,888 ха.

с. Перущица, Община Родопи

http://www.perushtitsa.bg/забележителности

Източник : perushtitsa.bg
Write your comment here ...

Вашият коментар