Защитена местност „Голица“ – Лилково
юни 20, 2015
0

Обявено със Заповед № 775/19.10.1979 г. на КОПС при МС за историческо място. Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-330/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и бяла мура, с обща площ 55,2 ха. Намира се в землището на с. Лилково, община Родопи. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Пловдив, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

Write your comment here ...

Вашият коментар