Средновековна кула и вековни чинари – Белащица
юни 11, 2015
0

В местността “Чинарите” расте най-дебелото дърво в България – чинар на повече от 1100 години с обиколка на ствола 13,7 метра (според обозначителните табели), както и няколко други стари и дебели чинари. До тях има останки от османска стражева кула. На 06.12.2011 г. местността е обявена за защитена със заповед на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Чинаровата гора в местността Чинарите в семлището на село Белащица е особен природно-антропогенен феномен. Създадена веднъж от човешка ръка и заемаща коритото на речен дол на пресъхващата рекичка, преди около 350 години, тя е изсечена, но заради близкото наличие на река от Родопите и по-нататъшната ненамеса от страна човека, тя израства във висока сечищна гора с дължина на дърветата около 50 метра. Вероятно тук растат най-високите чинари в България.

Броят на дърветата е бил много повече от сегашното им число. Това е така, защото по време на своето пълноводие, реката изкоренила голяма част от широколистните дървета, заемащи по-песъчливи и рохкави почви.

с.Белащица, Община Родопи

http://www.bepf-bg.org/

http://bg.wikipedia.org/

Write your comment here ...

Вашият коментар