Лесопарк „Родопи“ – град Куклен
юни 20, 2015
0

Разполагането на Лесопарка “Родопи” в южните части на община Куклен е фактор (даденост) за развитие на отдиха и на различни форми на туризъм. Тази природна структура, с високи качествени рекреационни характеристики е предпоставка за междуобщинска координация между общини Куклен, Пловдив и Родопи, относно съвместното използване на лесопарка.

Лесопарк “Родопи” е разпрострян на площ от 23000 дка. Той попада в землищата на съставните села Гълъбово, Цар Калоян, Добралък и Яврово (с надморска височина от 700 м до 1700м.). В него са формирани 4 курортно-туристически ядра – “Здравец” – с 1250 мh; “Копривките” с 1350 м h; “Студенец” – 1450 м h и “Бяла Черква” – с 1700 м h.

В ретроспективен план, предприетите стъпки с териториалноустройствен характер за развитието на Лесопарк “Родопи” датират от 1985г. Тогавашният Окръжен Народен Съвет – Пловдив възлага на “Агролеспроект” – София да разработи “Предварителен проект на Лесопарк Родопи”. Макар и остаряла тази разработка ни предоставя подробни данни свързани с обитаването и степента на застроеност на територията. На онзи етап капацитета на изградената легловата база, намираща се в почивните станции, профилакториуми, хотели и хижи е възлизал на 2728 легла. За около 700 от тях е констатирано че се намират в сгради (предимно бунгала и бараки), които са в лошо техническо състояние.

През различни периоди Лесопаркът е бил в границите на различни административни единици – в община Пловдив, в община “Родопи” и сега в община Куклен. Независимо от различията в административната принадлежност на лесопарка той винаги е бил територия за отдих и туризъм, място където се осъществява летния и зимен отдих на гражданите на 340 хилядния областен център гр. Пловдив и селищата от днешните общини “Родопи” и Куклен. В Лесопарка се изгради значителна база за отдих и туризъм – хижите “Чернатица”, “Здравец” и “Руен”, с около 250 легломеста; десетки почивни станции на ведомствата и на стопанските организации, с общ леглови фонд около 1000 места. Редица от почивните станции са реконструирани и получиха статут и категория на хотели, съгласно Закона за туризма.

През 1985 г., когато е разработван Предварителния проект, в Лесопарка са живели 7 от редките и застрашени от изчезване видове животни, включени в “Червената” книга.

Write your comment here ...

Вашият коментар