За нас & нашите цели

Проектът е фокусиран върху разкриването на възможностите за интегриран селски туризъм в „Тракийско-родопската яка“. Територията на Общините Родопи и Перущица се характеризира  с множество културно-исторически паметници, природни забележителности, уникални скални образувания, запазен колоритен местен бит и фолклор. За да бъда достъпно това богатство от туристически атракции до съвременния потребител и съобразено с неговият модерен начин на живот ние създадохме няколко взаимосвързани туристически портала, които представят на туристите и гостите цялата информация онлайн. Трите потребителски платформи, а именно туристически атракции, винопроизводители и места за настаняване са разположени в интернет  на следните адреси: visitrodopy.eu, nagosti.eu, wineone.eu.

 

 

  Платформите предоставят електронни инструменти за интерактивна работа, както за потребителите, така и на хотелиери, винопроизводители и оператори на туристически атракции.

Потребителите имат възможности да се запознават с електронните профили на атракциите, винопроизводителите и местата за настаняване, които дават възможност за публикуване на рекламно съдържание във всички мултимедийни формати. Те могат да избират своите маршрути показващи всички забележителности и обекти по пътя към крайната точка; могат да добавят и допълват забележителности и атракции съобразно своите впечатления, а също така могат да добавят и коментари относно предлагани туристически продукти и услуги от местните доставчици.

Местните доставчици на туристически продукти и услуги имат възможност да създават електронни профили и да публикуват своите рекламни послания в един изключително атрактивен мултимедиен формат.

  Паралелно с това проекта предоставя на всички предприемачи и заинтересовани страни информация относно технологиите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сферата на туризма: energybiz.eu.